Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Spikes Blocks Serves Total
1 1 Yingying Li 146 9 13 168
2 12 Han Wu 111 7 7 125
3 4 Jingwen Qian 70 10 13 93
4 6 Yuqian Zhang 20 19 1 40
5 7 Xing Xie 12 11 12 35
6 13 Yi Gao 3 11 1 15
7 5 Jing Jiang 2 2 4 8
8 15 Zihan Zhang 2 2 2 6
9 2 Jiayuan Liu 3 1 0 4
10 9 Qianqian Ouyang 0 1 0 1
Total for tournament 369 73 53 495
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 1 Yingying Li 146 31 147 324 45.06
2 12 Han Wu 111 39 134 284 39.08
3 4 Jingwen Qian 70 31 99 200 35.00
4 2 Jiayuan Liu 3 6 8 17
5 5 Jing Jiang 2 2 8 12
6 6 Yuqian Zhang 20 6 24 50
7 7 Xing Xie 12 3 26 41
8 13 Yi Gao 3 2 6 11
9 15 Zihan Zhang 2 0 3 5
Total for tournament 369 120 455 944 39.71
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 6 Yuqian Zhang 19 39 37 95 0.66
2 7 Xing Xie 11 29 22 62 0.38
3 13 Yi Gao 11 18 15 44 0.38
4 4 Jingwen Qian 10 11 20 41 0.34
5 1 Yingying Li 9 17 16 42 0.31
6 12 Han Wu 7 17 7 31 0.24
7 5 Jing Jiang 2 15 13 30 0.07
8 15 Zihan Zhang 2 2 9 13 0.07
9 2 Jiayuan Liu 1 2 0 3 0.03
10 9 Qianqian Ouyang 1 0 0 1 0.03
Total for tournament 73 150 139 362 0.25
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 1 Yingying Li 13 19 94 126 0.45
2 4 Jingwen Qian 13 2 107 122 0.45
3 7 Xing Xie 12 9 93 114 0.41
4 12 Han Wu 7 11 96 114 0.24
5 5 Jing Jiang 4 4 84 92 0.14
6 15 Zihan Zhang 2 2 20 24 0.07
7 6 Yuqian Zhang 1 2 69 72 0.03
8 13 Yi Gao 1 0 21 22 0.03
9 2 Jiayuan Liu 0 0 4 4
10 9 Qianqian Ouyang 0 0 2 2
Total for tournament 53 49 590 692 0.23
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 5 Jing Jiang 83 10 515 608 2.86
2 15 Zihan Zhang 18 5 129 152 0.62
3 4 Jingwen Qian 1 1 34 36 0.03
4 1 Yingying Li 0 1 9 10
5 6 Yuqian Zhang 0 1 5 6
6 7 Xing Xie 0 0 5 5
7 9 Qianqian Ouyang 0 0 2 2
8 10 Qianqian Zang 0 0 1 1
9 12 Han Wu 0 1 14 15
Total for tournament 102 19 714 835 1.17
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 10 Qianqian Zang 125 50 95 270 4.30
2 4 Jingwen Qian 70 29 53 152 2.41
3 12 Han Wu 48 35 39 122 1.66
4 1 Yingying Li 44 47 44 135 1.52
5 6 Yuqian Zhang 17 9 21 47 0.59
6 5 Jing Jiang 15 24 52 91 0.52
7 7 Xing Xie 13 13 9 35 0.45
8 13 Yi Gao 7 4 3 14 0.24
9 15 Zihan Zhang 1 6 18 25 0.03
10 2 Jiayuan Liu 0 1 1 2
Total for tournament 340 218 335 893 1.30
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 12 Han Wu 76 11 79 166 39.15
2 10 Qianqian Zang 60 12 69 141 34.04
3 1 Yingying Li 46 9 64 119
4 2 Jiayuan Liu 2 1 1 4
5 4 Jingwen Qian 41 23 57 121
6 5 Jing Jiang 0 0 1 1
7 6 Yuqian Zhang 0 0 1 1
8 7 Xing Xie 1 0 5 6
9 9 Qianqian Ouyang 0 1 1 2
Total for tournament 226 57 278 561 36.60